Ik werd in 1942 geboren in Leeuwarden. Aanvankelijk wilde ik in het onderwijs gaan en bezocht ik daarvoor een onderwijsopleiding. In het examenjaar stopte ik voortijdig de opleiding. In de zestiger jaren volgde ik een opleiding aan de Amerikaanse "Famous Photographers Course". Tot en met 1972 verdiende ik de kost als fotograaf en muzikant. In 1973 studeerde ik alsnog af als docent. Hierna studeerde ik geschiedenis en Nederlands in Leiden en Groningen. Van 1973 tot mijn pensionering werkte ik als docent geschiedenis en Nederlands aan verschillende middelbare scholen en was ik drummer in diverse bands. Daarnaast bleef ik fotograferen.

Na mijn pensionering begon ik te schilderen in een abstract-expressionitsche stijl. Ik ben als schilder autodidact en mijn voorbeelden zijn: Willem de Kooning, Jackson Pollock, Franz Kline., de Cobraschilders en Joan Mitchell, maar ook in mijn onmiddellijke omgeving ben ik geïnspireerd door schilders als Gerriet Postma en Bep Mulder. Bij Mulder bezocht ik in 2007 en 2009 een masterclass.

Ik probeer vaak in mijn foto's details van roestige en vervallen objecten te isoleren, maar ook in de natuur zoek ik naar abstracte motieven.