Syb Erich werd in 1942 geboren in Leeuwarden. Aanvankelijk wilde hij in het onderwijs gaan en bezocht hij daarvoor een onderwijsopleiding. In het examenjaar stopte hij voortijdig de opleiding. In de zestiger jaren volgde hij een opleiding aan de Amerikaanse "Famous Photographers Course". Tot en met 1972 verdiende hij de kost als fotograaf en muzikant. In 1973 studeerde hij alsnog af als docent. Hierna studeerde hij geschiedenis en Nederlands in Leiden en Groningen. Van 1973 tot zijn pensionering werkte hij als docent geschiedenis en Nederlands aan verschillende middelbare scholen en speelde hij  als drummer in diverse bands. Daarbij bleef hij als fotograaf actief bezig.

Na zijn pensionering begon hij te schilderen in een abstract-expressionitsche stijl. Hij is als schilder autodidact en zijn voorbeelden zijn: Willem de Kooning, Jackson Pollock, Franz Kline, Asger Jorn en Joan Mitchell, maar ook in zijn onmiddellijke omgeving is hij geïnspireerd door schilders als Gerriet Postma en Bep Mulder. Bij Mulder bezocht hij in 2007 en 2009 een masterclass.

Hij probeert meestal in zijn foto's details van roestige en vervallen objecten te isoleren, maar ook in de natuur zoekt hij abstracties. Deze foto's zijn vooral te vinden in de groepen: "Close-ups" en "Kleine Schatten". Hij zoekt steeds meer in zijn fotografie een verbinding te vinden met zijn abstract expressionistische manier van schilderen.